Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Venture Partners Finland Oy (2284190-0)
Harjukatu 12 E 18
40100 Jyväskylä
p. 010 583 9270

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Terhi Kontula
Harjukatu 12 E 18
40100 Jyväskylä
p. 044 9944 922
info@venturepartners.fi

2. Rekisterin nimi
Venture Partners Finland Oy:n markkinointirekisteri.

3. Rekisteröidyt
Potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöt.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:

  • Yrityksille kohdistettu suoramarkkinointi (rekisterinpitäjän oikeutettu etu)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Palveluista kertominen
  • Markkinainformaation välittäminen

 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Asiakasyrityksen nimi ja osoite
  • Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Mahdolliset muut markkinointirekisterin näkökulmasta tallennetut tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Julkisista tietolähteistä saadut tiedot
  • Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot

 

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
info@venturepartners.fi ja liittää mukaan kuvallinen todistus omasta henkilöllisyydestä. Pyyntöihin pyritään vastaamaan seitsemän (7) vuorokauden kuluessa.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisteröity voi ilmaista poistopyynnön osoitteeseen info@venturepartners.fi lähetetyn sähköpostin lisäksi myös jokaisessa markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes
asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Venture Partners Finland Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

  • Mailchimp -palvelu (The Rocket Science Group, LLC) suoramarkkinoinnin toteuttamisessa

 

9. Henkilötietojen suojaus ja käsittelijät

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot säilytetään asianmukaisia tietoturvakäytäntöjä noudattaen rekisterinpitäjän tietojärjestelmässä, johon tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle. Tällöin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta osa henkilötietojen automaattisesta käsittelystä voi tapahtua EU:n tai ETA:n ulkopuolella olevista tietojärjestelmistä. Tällaisissa tapauksissa käytettävät järjestelmät noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Mitä etsit?

Käytä palveluiden oikopolkuja

PAlvelut

Yrityksen myynti

Harkitsetko oman yrityksen myyntiä, mutta et tiedä mistä aloittaa tai milloin on oikea hetki?

Palvelut

Omistusjärjestelyt

Onko suunnitelmissasi laajentaa liiketoimintaa uuden kumppanin tai avainhenkilön avulla?

Palvelut

Omistussuunnitelma

Haluatko kirkastaa ja linjata yrityksen omistukselliset tavoitteet?

PAlvelut

360 Business

Kaipaatko ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä liiketoimintasi ja yrityksesi ytimeen?

Palvelut

Business Coaching

Haluatko kehittää yritystäsi, panostaa henkilöstöösi ja työn tuottavuuteen tai kirkastaa ajatustasi omien tavoitteidesi suhteen?

Haluatko tietää lisää palveluista ja mahdollisuuksista?